नागरिक वडापत्र

नागरिक वडापत्र

१. मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र अन्र्तगतका जिल्ला वन कार्यालयहरु, जिल्ला भू संरक्षण कार्यालयहरु, जिल्ला वनस्पति कार्यालयहरु, राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयहरु र क्षेत्रीय वन तालिम केन्द्र, सुर्खेतबाट प्रदान गरेका सेवा तथा कार्यान्वयन भईरहेका कार्यक्रमहरुको निरीक्षण अनुगमन गरी देखिएका कमी कमजोरीहरु हटाउन आवश्यक निर्देशन दिई राय सुझाव साथ वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयमा प्रतिवेदन दिने ।
२. यस निर्देशनालय अन्र्तगतका कार्यालयहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुको अभिलेख राखी प्रत्यायोजित अधिकार भित्र रही कर्मचारीहरुको क्षेत्रभित्र परिचालन गर्ने ।
३. यस निर्देशनालय अन्र्तगतका कार्यालयहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुको निजामती सेवा ऐन र नियमावलीको अधिनमा रही कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने ।
४. उजुरी निवेदन माथि छानबिन गरी प्रचलित ऐन नियम बमोजिम कारबाही अघि बढाउने ।
५. जिल्ला वन कार्यालयबाट रितपूर्वक सिफारिस भई आएमा कबुलियती वनको पट्टा दिने ।


सूचना तथा परिपत्र

  • जानकारी सम्बन्धमा - १५ वटै जिल्ला वन कार्यालय....................

    जानकारी सम्बन्धमा 

    ब्रिश्तित्मा पढ्नुहोस
  • रा.चु.तराई मधेश संरक्षण कार्यक्रमको प्रथम चमौसिक प्रगती समिक्षा गोष्ठी सम्पन्न...................

    रा.चु.तराई मधेश संरक्षण कार्यक्रमको प्रथम चमौसिक प्रगती समिक्षा गोष्ठी सम्पन्न...................

    ब्रिश्तित्मा पढ्नुहोस

हेल्लो क्षेत्रीय वन सुर्खेत

Get connected