कार्य क्षेत्र

मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्र भित्रका वन स्रोत  व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कार्यालयहरु ।

 • जिल्ला वन कार्यालय १५
 • जिल्ला भू संरक्षण कार्यालय ८
 • जिल्ला वनस्पति कार्यालय ३
 • बर्दिया राष्ट्रिय निकुन्ज
 • बाँके राष्ट्रिय निकुन्ज
 • रारा राष्ट्रिय निकुन्ज
 • शे फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुन्ज
 • कृष्णसार संरक्षण क्षेत्र
 • टि.सि.एन. नेपालगंज 


सूचना तथा परिपत्र

 • जानकारी सम्बन्धमा - १५ वटै जिल्ला वन कार्यालय....................

  जानकारी सम्बन्धमा 

  ब्रिश्तित्मा पढ्नुहोस
 • रा.चु.तराई मधेश संरक्षण कार्यक्रमको प्रथम चमौसिक प्रगती समिक्षा गोष्ठी सम्पन्न...................

  रा.चु.तराई मधेश संरक्षण कार्यक्रमको प्रथम चमौसिक प्रगती समिक्षा गोष्ठी सम्पन्न...................

  ब्रिश्तित्मा पढ्नुहोस

हेल्लो क्षेत्रीय वन सुर्खेत

Get connected