कार्यक्रम तथा परियोजना

क्षेत्रीय वन निर्देशनालय तथा मातहातका कार्यालयहरुमा सञ्चालित कार्यक्रमहरु
क्षेत्रीय वन कार्यक्रम
सामुदायिक वन विकास कार्यक्रम
जडिबुटी विकास कार्यक्रम
राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण कार्यक्रम
राष्ट्रिय वन विकास तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम
वन्यजन्तु संरक्षणको लागि क्षेत्रीय सहयोग प्रबर्द्धन आयोजना
तराई भू परिधि कार्यक्रम
बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रम
वृक्षसुधार, वृक्षारोपण तथा निजि वन कार्यक्रम
वनस्पति अध्ययन तथा अनुसन्धान कार्यक्रम
वनस्पति संरक्षण तथा उद्यान विकास कार्यक्रम
वनस्पति सदुपयोग तथा बजारीकरण कार्यक्रम
नेपाल व्यापार एकिकृत रणनीति कार्यक्रम
राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यक्रम
मध्यवर्ति क्षेत्र कार्यक्रम
हात्तिसार कार्यक्रम
कृष्णासार संरक्षण कार्यक्रम
जिल्ला भू संरक्षण कार्यक्रम
 
वन, वन्यजन्तु तथा वातावरण संरक्षण एवं व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित परियोजना, संस्था एवं कार्यक्रमहरु
बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रम
विश्व वन्यजन्तु कोष
राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष
नेपाल पंछी संरक्षण संघ
तराई भू परिधि कार्यक्रम
पश्चिम उच्च पहाडी गरिबी निवारण आयोजना
उच्च मूल्य कृषि वस्तु विकास आयोजना 


सूचना तथा परिपत्र

  • जानकारी सम्बन्धमा - १५ वटै जिल्ला वन कार्यालय....................

    जानकारी सम्बन्धमा 

    ब्रिश्तित्मा पढ्नुहोस
  • रा.चु.तराई मधेश संरक्षण कार्यक्रमको प्रथम चमौसिक प्रगती समिक्षा गोष्ठी सम्पन्न...................

    रा.चु.तराई मधेश संरक्षण कार्यक्रमको प्रथम चमौसिक प्रगती समिक्षा गोष्ठी सम्पन्न...................

    ब्रिश्तित्मा पढ्नुहोस

हेल्लो क्षेत्रीय वन सुर्खेत

Get connected